Aanmelden voor Kerstkorenlint

Via het formulier op deze pagina kunt u uw koor aanmelden voor het Kerstkorenlint. Dit vindt plaats op zaterdag 8 en zondag 9 december 2018.

Koorgegevens
Voorkeuren
Contactgegevens