Dameskoor For Every One
Music Train
Voice Collective
Haarlems Studenten Koor
BlesSing
Whale City Sound
The Moclas Singers
Kiwi en de Kanaries
Gospelkoor PATA-PATA
Zangkoor Expressif
Ladies in Blue

Korenlint

Op zaterdag 11 en zondag 12 september 2021 vindt het volgende Korenlint plaats. In een inventarisatie onder de koren die eerder hebben deelgenomen bleek dat er genoeg animo is om dit tweedaagse festival te organiseren. We hebben ook navraag gedaan bij de locaties. Voor het aantal koren dat heeft laten weten mee te willen doen hebben we voldoende locaties tot onze beschikking.

Binnenkort maken wij het programma bekend.

Open Monumentendag

Mijn monument is jouw monument

Het Korenlint vormt al sinds 2001 een huwelijk met de Open Monumentendagen. In vele monumenten klinken de koren die aan het Korenlint meedoen, maar er zijn ook andere monumenten open. Het landelijke thema voor 2021 is Mijn monument is jouw monument. Dit thema sluit aan bij het thema van de Europese monumentendagen: ‘Inclusive Heritage’.
https://www.openmonumentendag.nl.

Federatie Haarlemse Koren

De Federatie Haarlemse Koren is organisator van het jaarlijkse Korenlint. De Federatie zet zich op verschillende manieren in voor de belangen van de amateurkoorzang.
Meer informatie