The Amsterdam Vocals
Angels
De Vechtsche Parels
Oratoriumkoor Bennebroek
Zangkoor Expressif
Koor Kaskedieze
Vrouwenkoor Hoor haar
Vocaal Ensemble La Grenouille
Vrouwenkoor Haarlemmermeer
The Shuffles
la la l'Affichekoor

Korenlint

Op zaterdag 11 en zondag 12 september 2021 vindt het volgende Korenlint plaats. In een inventarisatie onder de koren die eerder hebben deelgenomen bleek dat er genoeg animo is om dit tweedaagse festival te organiseren. We hebben ook navraag gedaan bij de locaties. Voor het aantal koren dat heeft laten weten mee te willen doen hebben we voldoende locaties tot onze beschikking.

Heeft uw koor niet eerder meegedaan? Dan bent u ook van harte uitgenodigd u aan te melden. Dat kan via de aanmeldingspagina. Koren die wel eerder hebben meegedaan, hebben inmiddels bericht ontvangen om zich aan te melden en de eerste aanmeldingen stromen nu binnen!
Meld uw koor uiterlijk 20 juni aan, dan kunnen we het programma eind juni rondsturen.

Federatie Haarlemse Koren

De Federatie Haarlemse Koren is organisator van het jaarlijkse Korenlint. De Federatie zet zich op verschillende manieren in voor de belangen van de amateurkoorzang.
Meer informatie

Open Monumentendag

Mijn monument is jouw monument

Het Korenlint vormt al sinds 2001 een huwelijk met de Open Monumentendagen. In vele monumenten klinken de koren die aan het Korenlint meedoen, maar er zijn ook andere monumenten open. Het landelijke thema voor 2021 is Mijn monument is jouw monument. Dit thema sluit aan bij het thema van de Europese monumentendagen: ‘Inclusive Heritage’.
https://www.openmonumentendag.nl.