Stembent

Stembent

popkoorpop

Wij zijn een gemengd vierstemmig pop-koor, met sopranen, alten, tenoren en bassen.
We hebben een eigentijds repertoire, van Bono tot Twarres en van Train tot Lou Reed, maar soms ook een Beatle-song.
Onze dirigent - Roland Bosma - die 8 koren onder zijn beheer heeft, heeft het grootste deel van onze songlist zelf gearrangeerd.
Onze pianist – Gerard Cazemier – visueel gehandicapt pianoleraar, weet met zijn spel alle stemmen te ondersteunen.
Ons koor repeteert de Vermaning, het Doopsgezinde kerkje aan het Nieuwenhuizenplein te Edam, ook bekend als de kaasmarkt, een perfecte zanglocatie.

De Coronatijd en de daartegen getroffen maatregelen hebben hun invloed doen gelden op het aantal leden van destijds: 45. Het ledental dat inmiddels weer langzaam maar zeker toeneemt staat nu op 30.
Naast het gezamenlijk zingen, biedt de Stembent vooral ook gezelligheid, veel plezier en goede contacten tussen de leden. Je mag drie repetities bijwonen voordat je besluit lid te worden.
Iedere dinsdagavond repeteren we 2 uur. tussen die twee uren pauzeren met koffie of thee en na de repetitie is gelegenheid elkaar nog even te spreken in een plaatselijk café.
Tenslotte is de toelating van een lid niet afhankelijk van een stemtest.