Haarlems Studenten Koor

Haarlems Studenten Koor


gemengd koora capellaklassiek

Het HSK is een enthousiast en vitaal studentenkamerkoor met leden tussen 17 en 30 jaar. De meeste ervan studeren, maar dat is geen vereiste. Een maaltijd voorafgaande aan de repetitie is voor veel leden inmiddels gewoonte: er wordt voor wie dat wil biologisch gekookt! Dat schept ook een ongedwongen vriendschappelijke band. Het koor is dan ook een plaats om nieuwe mensen te leren kennen. Dat betekent dat je tijdens de repetities regelmatig Engels en Spaans hoort spreken: dat zijn de studenten uit het buitenland die door muziek leeftijdsgenoten leren kennen.
Het HSK geeft elk jaar een zomer en winterconcert. Soms wordt samengewerkt met een ander koor om deel te kunnen nemen aan werken voor groot gemengd koor, soms ook met een ensemble.
De kracht en interesse van het HSK ligt vooral in de a capella vertolking van liederen uit de laatste eeuw, met nadruk op de laatste decennia. Elke zomer staat dan ook een wereldpremière op het programma. Afgelopen koorjaar hebben wij ons 10-jarig lustrum gevierd met een prachtig concert in de Nieuwe Kerk en een lustrumfestival!

Delen via: