Shantykoor Zilt

Shantykoor Zilt

shantykoora capelladiversshanty

Het heeft even geduurd maar nu kunnen de Haarlemmers weer genieten van de geheel eigen wijze waarop Zilt zingt over het ruige leven op zee: over het afscheid nemen op de kade, het weer thuiskomen en over alles wat zich daartussen afspeelde. Shanty's, dus, ontstaan tijdens de bloeiperiode van de zeilvaart, halverwege de negentiende eeuw.
En dat doen de dertien manschappen a capella en drie- of vierstemmig en daarmee onderscheiden ze zich opmerkelijk van andere shantykoren.
In de afgelopen twintig jaar heeft Zilt een rijk en internationaal getint repertoire opgebouwd van gevoeliger liederen die de toehoorders tot stil luisteren manen, zoals het prachtige Oh Shenendoah. Maar de mannen schuwen ook stevige, stoere nummers niet, die het publiek verleiden om mee te zingen.
De bundel van Zilt bevat naast Nederlandstalige shanty's ook Franse en Engelse seasongs. Een nogal onverwacht en eigenzinnig uitstapje wordt gemaakt met de Italiaanse Barcarola van Verdi.
Luister naar Zilt en bezoek later www.shantykoorzilt.nl voor eerdere en toekomstige optredens.
A capella, natuurlijk!