The Seaside Singers

The Seaside Singers

gemengd koorlicht klassieklichte muziekmusicaloperette

Het Noordzeekoor “The Seaside Singers” is opgericht in 1964 Het ontstaan van dit Noordwijkse koor ligt in het vroegere St. Caeliakoor van de parochie Maria ter Zee. Eerst heette het “Knapen- en Mannenkoor van Zee” maar na de komst van enkele dames werd dit al snel veranderd in: Noordzeekoor “The Seaside Singers”. Men vond toen dat deze naam beter paste bij het koor. Het eerste officiële optreden vond plaats op 21 december 1964 in de grote zaal van het vroegere “De Rank”, dezelfde plaats waar nu het theater “De Muze” staat waarin wij nu elke woensdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in de benedenzaal repeteren. Het repertoire kan worden gekenschetst als heel breed, onze slogan is dan ook: “Van Bach tot Beatles…”. Het ledental bedraagt op het ogenblik 42 en is verdeeld over vier stemgroepen: sopranen, alten, tenoren en bassen. De leden komen vooral uit Noordwijk maar ook uit de omliggende gemeentes zoals Hillegom, Lisse, Rijnsburg en Voorhout. In de loop er jaren hebben een aantal zeer bekwame dirigenten hun stempel op ons koor gedrukt. Mede daardoor zijn wij een actieve en springlevende vereniging. Onze leden hebben iets met muziek en wij willen dit graag aan ons publiek overbrengen.